دکتر علیرضا تعبدی

  • حرفه ای و وظیفه شناس
  • دارای بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه پزشک ی و جراحی
  • دارای روحیه تیمی
  • گواهی ثبت DHA
  • شماره شناسایی: ۷۸۴-۱۹۷۸-۹۹۲۵۱۲۲-۳

سابقه کاری دکتر علیرضا تعبدی

فلوشیپ جراحی دست، استادیار جراحی ارتوپدی دست

گروه ارتوپدی، بیمارستان مدنی، دانشگاه علوم پزشکی البرز
البرز، ایران، ژوئن ۲۰۲۰ تا کنون
• انجام جراحی ترومای کمپلکس دست، آرنج و شانه
• برنامه ریزی درمانی برای بیماران مبتلا به اختلالات دست، آرنج و شانه .
• مشارکت به عنوان مشاورفوق تخصصی در اختلالات پیچیده اندام فوقانی در تیم ارتوپدی
• انجام موفقیت آمیز رهاسازی برای بیماران مبتلا دوپویترن دست
انجام فلپ های موضعی برای پوشش بافت نرم مانند: فلپ شریان بین استخوانی و رادیال خلفی،
• فلپ سورال معکوس، فلپ لتیسموس دورسی، سولئوس و فلپ گاستروکنم یوس .
• ترمیم اسیبهای فلکسور و اکستانسور در نواحی مختلف
• ترمیم و پیوند اعصاب
• رفع فشار از روی عصب مدیان و اولنار و جابجایی عصب اولنار
• درمان خشکی کامل آرنج با رها کردن و استفاده از فیکساتورهای لولایی
• آرتروپلاستی MCP
• انتقال تاندون برای آسیب های عصبی
• انجام انتقال عصب برای آسیب شبکه بازویی بزرگسالان
• همی آرتروپلاستی شانه
• جراحی آرتروسکوپی شانه در بانکارت، SLAP و ترمیم روتاتور کاف
• مشارکت در آموزش دستیاران ارتوپدی برای اعمال جراحی دست
• رهبری و هماهن گی جلسه آموزشی جراحی دست با دستیاران ارتوپدی به صورت هفتگی

جراح ارتوپد بیمارستان ولی عصر (عج)

کازرون، ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳ – سپتامبر ۲۰۱۸
• فعالیت به عنوان جراح ارتوپد
• درمان و جراحی بیماران مبتلا به اختلالات و آسیب های اسکلتی عضلانی
• عضو تیم تروما
• THA ، همی آرتروپلاستی، آرتروسکوپی زانو، TKA
• درمان ؛ CDH ، کلاب فوت و فلج مغزی

جراح ارتوپد بیمارستان آیت الله کاشانی

شهرکرد، ایران، نوامبر ۲۰۱۰ – اکتبر ۲۰۱۲

فلوشیپ دستیار جراحی دست بیمارستان امام خمینی و سینا

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، شهریور ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۹
• انجام جراحی ترومای پیچیده دست و آرنج
• برنامه ریزی درمانی برای بیماران مبتلا به اختلالات دست، آرنج و شانه
• انجام جراحی برای ناهنجاری های مادرزادی دست مانند: رادیال کلاب هند، شکاف دست، شست
تکراری یا اضافه ، کلینوداکتیلی، انگشت شست هیپوپلاستیک و سینداکتیلی
• برنامه ریزی و انجام اعمال جراحی اصلاحی دست برای بیماران فلج مغزی
• انجام موفقیت آمیز رهاسازی برای بیماران مبتلا به دوپویترن دست
• انجام فلپ موضعی برای پوشش بافت نرم مانند: بین استخوانی خلفی و رادیال
فلپ شریان، فلپ سورال معکوس، فلپ لتیسموس دورسی، سولئوس و فلپ گاستروکنمیوس
• انجام نوروتیزاسیون، ترمیم عصب و انتقال تاندون
• آرتروسکوپی مچ دست مانند ترمیم TFCC ، کپسولودز و سینووکتومی
• جراحی آرتروسکوپی شانه در بانکارت، SLAP و ترمیم روتاتور کاف
• شرکت در آموزش دستیاران ارتوپدی برای اعمال جراحی دست
• رهبری و هماهن گی جلسه آموزشی جراحی دست با دستیاران ارتوپدی به صورت هفتگی
• سخنرانیها گذشته در:
o کنفرانس فصلی POTA می ۲۰۱۹
o کنگره سالانه جراحان ایران در ژوئن ۲۰۱۹
o 3 ارائه شفاهی در نشست ماهانه مجمع جراحان دست ایران
• شرکت در همایش های ارتوپدی و جراحی دست
o بیست و ششمین گردهمایی سالانه انجمن ارتوپدی ایران
o نشست ماهانه مجمع جراحان دست ایران
o نشست فصلی POTA
o کنگره سالانه جراحان ایران

جراح ارتوپد بیمارستان ولی عصر (عج)

نور آباد، ایران، نوامبر ۲۰۱۲ – آوریل ۲۰۱۴
• فعالیت به عنوان جراح ارتوپد
• برنامه ریزی درمان بیماران مبتلا به اختلالات و آسیب های اسکلتی عضلانی
• عضو تیم تروما
• THA ، همی آرتروپلاستی ، آرتروسکوپی زان و
درمان ؛ CDH ، کلاب فوت و فلج مغزی .

تحصیلات

فلوشیپ جراحی دست

دانشگاه پزشکی تهران، ایران، تهران اسفند – ۲۰۲۰

دیپلم فارغ التحصیل ی پزشک عمومی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران، شیراز مهر – ۱۳۸۲

دیپلم بورد فارغ التحصیل ی تخصص ارتوپدی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران، شیراز شهریور ۱۳۸

روتیشن کارآموزی

دانشگاه پزشکی تهران، ایران، تهران اسفند – ۲۰۲۰

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران، شیراز ۱۳۸۰ - ۱۳۸۲ داخلی، جراحی عمومی، زنان و زایمان، بخش اورژانس، اطفال، روانپزشکی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، بهداشت عمومی

دستیار ارتوپدی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران، شیراز ۱۳۸۵ – ۱۳۸

آموزش پزشک عمومی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران، شیراز ۱۳۷۵ - ۱۳۸

پژوهش

مقایسه پیامدهای گزارش شده توسط بیمار بین دو روش مختلف رهاسازی تونل کارپال: برش کلاسیک در مقابل برش حداقلی
ترومای ستون فقرات J Orthop. سپتامبر ۲۰۱۹

جوایز و افتخارات

• رتبه چهارم در آزمون سراسری ارتوپدی ایران در مهرماه ۱۳۸۹
• رتبه اول در آزمون ورودی دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهمن ۱۳۸۵
• رتبه ۳ در آزمون پیش کارورزی دانشکده پزشکی ش یراز شهریور ۱۳۸۲
• چیف رزیدنت دانشکده ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ار دیبهشت ۱۳۸۸ و اردیبهشت ۱۳۸۹
• نفر اول فلوشیپ جراحی دست دانشگاه تهران ۱۳۹۷
• عنوان فلوشیپ متمایز در بخش ارتوپدی بیمارستان امام تیرماه ۱۳۹

توسعه و انجمن های حرفه ای

• عضو شورای پزشکی ایران
• عضو انجمن ارتوپدی ایرا ن
• عضو مجمع جراحی دست ایران
• عضو جراحان ارتوپد امارات متحده